Profesor Zdzisław Kędzia z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu został jednogłośnie wybrany przez Radę Gospodarczo – Społeczną Narodów Zjednoczonych (ECOSOC) do Komitetu ds. Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ECOSOC (Committee on Economic, Social and Cultural Rights - CESCR). Polak ubiegał się o reelekcję i został wybrany na lata 2017 – 2020.

Zdzisław Kędzia jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. To ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie praw człowieka oraz prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, autor licznych publikacji z dziedziny praw człowieka i prawa konstytucyjnego.

Jest to już trzeci istotny sukces polskiego prawnika w wyborach w ramach systemu NZ w ciągu ostatnich dwóch lat.  10 grudnia 2014 r. profesor Piotr Hofmański z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako pierwszy Polak został wybrany do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (International Criminal Court - ICC), natomiast 18 listopada 2015 r., profesor Agnieszka Klonowiecka - Milart z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej została wybrana do Trybunału Arbitrażowego NZ w Nairobi. 

(MN)