Uczysz się w innym województwie – możesz mieć problem z uzyskaniem pieniędzy z programu stypendialnego „Wyrównywanie szans”. Każde województwo własną pulę pieniędzy chce bowiem przeznaczać dla własnych uczniów.

Jeżeli młody człowiek wyjechał na naukę ze wsi do miasta, dostanie zwrot kosztów mieszkania książek i dojazdów. Jeżeli jednak wybrał szkołę położoną w innym województwie, może mieć problem z refundacją poniesionych wydatków. W takich wypadkach zdarzają się bowiem odmowy wypłat.

Wątpliwości nie ma w przypadku studentów, którzy o dofinansowanie ubiegają się w miejscu zamieszkania. W przypadku uczniów natomiast liczy się, gdzie pobierają naukę.

Problemy miały rozładować nowe regulacje, przewidujące m.in. wypłaty zaliczek. Jak na razie jednak taka forma wypłaty nie znalazła się w rozporządzeniu ministra gospodarki. To jednak nie koniec kłopotów. Wciąż brakuje bowiem przepisów wykonawczych. Nie znane są też do końca szczegóły tegorocznych rozliczeń. Podobno mają wystarczyć same paragony. Lepiej jednak dmuchać na zimne i zbierać także rachunki.