Związkowcy z Kompanii Węglowej porozumieli się z zarządem w sprawie wysokości podwyżek. Umowa ma dać górnikom kilkunastoprocentowy wzrost płac. Oznacza to, że w poniedziałek nie dojdzie do strajku generalnego w kopalniach.

Strony ustaliły, że w tym roku płace w Kompanii Węglowej wzrosną średnio między 14 a 15 procent, co oznacza ponad 650 zł średniej podwyżki brutto na każdego zatrudnionego.

Na taki wskaźnik wzrostu składają się także m.in. jednorazowe świadczenia w wysokości 1100 zł dla górników dołowych, 800 zł dla pracowników przeróbki węgla i 600 zł dla pracowników powierzchni. Górnicy zagwarantowali sobie także stałe dopłaty do dniówek, zróżnicowane w zależności od grupy pracowników od 10 do 28 zł.

Związkowcy podkreślają, że wynegocjowana podwyżka jest pierwszą tak znaczącą od prawie 10 lat.