Dyrektor gabinetu wojewody lubelskiego stracił posadę, bo jego nazwisko pojawiło się w raporcie z weryfikacji WSI. Maciej Zięba znalazł się na liście osób współpracujących niejawnie z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

Podstawą do odwołania ze stanowiska było zamieszczenie jego nazwiska wśród osób, których działalność wykraczała sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze raz podkreślam – to jest moja ocena - stwierdził Wojciech Żukowski, wojewoda lubelski.

Zięba potwierdził, że miał kontakty z WSI, ale ściśle związane z jego funkcją konsula RP w Montrealu. Podkreślił, że nie współpracował ze służbami w sprawach wykraczających poza zakres obronności państwa.

Raport z weryfikacji WSI podaje, że były dyrektor gabinetu wojewody lubelskiego został zarejestrowany jako współpracownik w 1995 r.