Dziś ostatni dzień obowiązywania książeczkowych dowodów osobistych. W całym kraju dokumentu nie wymieniło jeszcze 800 tysięcy Polaków. Za jego brak grozi kara. Poza tym bez plastikowego dowodu nie załatwimy wielu ważnych spraw.

Jarosław Buczek z MSWiA zapewnia, że policjanci i strażnicy miejscy podejdą do tego łagodnie, ale do czasu: Urzędnicy nie są od tego, aby karać obywateli. Niemniej wobec osób, które uchylają się od posiadania ważnego dowodu tożsamości, przewidziane są sankcje karne. Jest to kara ograniczenia wolności lub kara grzywny. O wysokości tych kar zdecyduje sąd grodzki. Bez nowego dowodu nie załatwimy też kredytu bankowego i nie kupimy niczego na raty.

Najwięcej spóźnialskich jest na Śląsku i na Mazowszu. Najroztropniej podeszli do sprawy wymiany dowodów mieszkańcy województwa lubuskiego.

W Szczecinie takie właśnie stare dokumenty ma jeszcze ponad 30 tysięcy ludzi; 20 jeszcze nie odebrało nowego dokumentu. Reszta nawet nie złożyła wniosku. W ciągu jednego dnia urzędnicy są w stanie wydać najwyżej 500 nowych dokumentów. W magistracie otwarte zostały dodatkowe okienka ale wiadomo, że i tak nie wszyscy zdołają w najbliższych dniach odebrać nowy dokument. Dziś w kolejce oczekiwały przede wszystkim starsze osoby:

W Małopolsce z książeczkowym dokumentem zostanie jutro prawie 44 tysięcy osób. W urzędach gmin kolejek raczej nie widać. W Krakowie więcej osób już tylko oczekuje na odbiór nowego dowodu niż na złożenie wniosku o wymianę starego.

Większość osób stojących w niewielkiej kolejce w Wydziale Spraw Administracyjnych tłumaczyło się brakiem czasu na to, by dowód wymienić wcześniej. Niektórzy jednak tę akurat sprawę odkładali na ostatni moment z wielką przyjemnością: Staram się prowadzić swoje sprawy tak, abym nie był zupełnie uzależniony od państwa, bo państwo jest dla mnie, a nie ja dla państwa - powiedział reporterowi RMF FM, oczekujący w kolejce pan Andrzej.

Jedni więc wymieniają stare dowody dopiero teraz, bo nie mieli wcześniej czasu, inni z powodu osobistego protestu.

Spóźnialscy mają jeszcze kilka godzin na załatwienie spraw, przy których dowód osobisty jest niezbędny, jak na przykład uzyskanie kredytu:

Z klientem jednego z wrocławskich banków rozmawiała reporterka RMF FM Barbara Zielińska.