W MSWiA powstanie specjalny zespół, którego zdaniem będzie wypracowanie rekomendacji prawno-proceduralnych dot. fałszywych alarmów. Jak zaznaczył w rozmowie z PAP wiceminister resortu Jarosław Zieliński "problem jest uciążliwy dla służb, generuje potężne koszty społeczne i ekonomiczne ".

Zwróciłem się do policji i innych służb o szczegółowe dane statystyczne. Zjawisko to się wyraźnie nasila i stanowi duży problem, angażuje ogromne siły i środki - powiedział wiceminister.

W MSWiA powstanie zespół, który będzie pracował nad rekomendacjami prawno-proceduralnymi dotyczącymi tych kwestii. Musimy ten problem skutecznie rozwiązać, a najpierw lepiej go uregulować prawnie w przepisach i procedurach postępowania. Trzeba przewidzieć zdecydowanie większe kary, w tym finansowe, by były one dotkliwe i zniechęcały do tego typu zachowań. Chodzi też o jak najskuteczniejsze weryfikowanie takich zgłoszeń - zaznaczył wiceminister.

Nie jest łatwo jednak rozstrzygnąć, czy zgłoszenie ma cechy prawdopodobieństwa i realnego zagrożenia, czy też nie, i w związku z tym podjąć np. decyzję przeprowadzenia czy zaniechania ewakuacji. Zdarzają się ewakuacje lotnisk, szpitali, szkół - to potężne koszty społeczne i ekonomiczne. Musimy sobie z tym poradzić - powiedział.

Zespół ma m.in. przeanalizować obecnie obowiązujące przepisy, procedury oraz konsekwencje i kary za fałszywe alarmy. W pierwszej kolejności musimy przeanalizować skalę tego zjawiska w Polsce  - zaznaczył Zieliński.

Tylko w stolicy pod koniec marca i na początku kwietnia doszło do dwóch dużych ewakuacji lotnisk - warszawskiego im. Chopina i w Modlinie. W obu przypadkach zatrzymano sprawców - grozi im do ośmiu lat więzienia.

(mpw)