Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, na PiS głos oddałoby 34,7 proc. badanych, na KO - 27 proc., na Polskę 2050 - 9,1 proc., na Lewicę - 8,6 proc., PSL-KP 5 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onet.pl. Zgodnie z sondażem, nie przekroczyłaby progu wyborczego Konfederacja, na którą zagłosowałoby 4,5 proc. respondentów.

36 proc. badanych zadeklarowało, że zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach do Sejmu, "raczej" do urn poszłoby 16,7 proc. osób. Zdecydowanie nie wzięłoby udziału w wyborach 25,9 proc. respondentów, a "raczej" zostałoby w domach 20,5 proc. badanych.

Na pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?" 34,7 proc. badanych wskazało na PiS (wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z lutowym sondażem IBRiS dla Onetu). Na drugim miejscu znalazła się KO, na którą głos chciałoby oddać 27 proc. badanych (spadek 2,3 pkt proc. w porównaniu do lutego). Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 9,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica, na którą chciałoby głosować 8,6 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska z poparciem 5 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.). Poniżej progu wyborczego znalazła się Konfederacja - chęć głosowania na to ugrupowanie zadeklarowało 4,5 proc. osób (spadek o 3,9 pkt proc. w porównaniu z lutym).

11,1 proc. badanych pytanych, na którą partię oddałoby swój głos, odparło: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż został przeprowadzony 26 kwietnia na ogólnopolskiej grupie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).