Rezygnacja Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu nie kończy sprawy jego kontrowersyjnych lotów rządowymi samolotami. Tak odpowiedziało 61 procent badanych w najnowszym sondażu pracowni IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.

Respondentom zadano trzy pytania dotyczące afery wokół podróży lotniczych Marka Kuchcińskiego. Pierwsze z nich brzmiało: "Jak ocenia Pan/Pani korzystanie z rządowego samolotu przez Marszałka Kuchcińskiego?". 

Ponad połowa badanych wybrała odpowiedź "zdecydowanie źle", a 15,8 proc. "raczej źle". Pozytywnych ocen było znacznie mniej - tylko 5,9 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze". 

Komu najbardziej nie podobają się rodzinne loty byłego marszałka? To zdecydowanie młodzi ludzie od 18 do 24 roku życia. Te podróże spotkały się z dezaprobatą 88 procent badanych. Widać też, że liczba negatywnych ocen wzrasta z poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania - chodzi o respondentów z wykształceniem wyższym mieszkających w największych miastach. 

Poza uczącymi się najwięcej osób, którym nie podoba się zachowanie Kuchcińskiego jest wśród prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę o dzieło i wśród rencistów. Jeśli spojrzeć na dochody niezadowolonych - najwięcej jest ich wśród najwięcej zarabiających, ale znaczący odsetek - 58 procent - to osoby zarabiające poniżej tysiąca złotych. Marszałka najbardziej krytykują też osoby o poglądach lewicowych i lewicowo-centrowych.

Drugie pytanie dotyczyło rezygnacji Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu. Większość respondentów (71,9 proc.)  oceniła tę decyzję pozytywnie. Za złą uznało ją 18,4 proc. badanych. 

Czy rezygnacja Marka Kuchcińskiego jest wystarczającym działaniem dla zamknięcia sprawy? 34,6 proc. badanych uważa, że tak. 60,7 proc. respondentów twierdzi, że to za mało. 4,8 proc. głosów uzyskała odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć". 

Opracowanie: