"Koalicja Obywatelska zmniejszyła dystans dzielący ją od Zjednoczonej Prawicy" – informuje portal wpolityce.pl, omawiając wyniki najnowszego sondażu pracowni Social Changes. Zjednoczona Prawica zdobyła w nim 34 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska 27 proc.

Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 34 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem). Zamiar głosowania na Koalicję Obywatelską ma 27 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty proc.).

Polska 2050 w porównaniu z poprzednim badaniem straciła 2 punkty proc. - wskazało na nią 12 proc. respondentów. Konfederację wybrało11 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.). Poparcie dla Lewicy wyraziło 10 proc. badanych - o 1 punkt więcej niż w poprzednio.

Z 2 do 3 proc. wzrosło poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na poziomie 2 proc. - pozostało poparcie dla Kukiz'15.

Sondażowa frekwencja to 58 proc. - o 6 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania.

Badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1063-osobowje próbie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. w dniach 14-17 stycznia.