51 proc. ankietowanych źle ocenia działalność rządu - wynika z sondażu Kantar Public. Z kolei 45 proc. respondentów źle ocenia pracę premier Beaty Szydło.

51 proc. ankietowanych źle ocenia działalność rządu - wynika z sondażu Kantar Public. Z kolei 45 proc. respondentów źle ocenia pracę premier Beaty Szydło.
Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

Według przeprowadzonego w lutym sondażu wśród łącznie 51 proc. ankietowanych mających krytyczną opinię o działalności rządu: 16 proc. uważa, że Rada Ministrów działa zdecydowanie źle, a 35 proc. - że raczej źle. W grupie - 37 proc. - dobrze wypowiadających się o pracy rządu: 5 proc. ocenia, że pracuje on zdecydowanie dobrze, 32 proc., że raczej dobrze. 12 proc. badanych nie wyraziło opinii na temat działalności rządu.

W porównaniu z sondażem ze stycznia odsetek ocen pozytywnych działalności rządu nie zmienił się, a ocen negatywnych było mniej o 3 punkty proc.

Ankietowani byli prawie równo podzieleni, jeśli chodzi o ocenę pracy premier Beaty Szydło - łącznie 44 proc. oceniło jej pracę pozytywnie, z czego zdecydowanie dobrze - 7 proc. badanych, a raczej dobrze - 37 proc. Łącznie 45 proc. ankietowanych wystawiło premier negatywną ocenę, w tym 15 proc. - oceniło ją zdecydowanie negatywnie, a 30 proc. - raczej negatywnie. 11 proc. badanych nie wyraziło zdania na ten temat.

W porównaniu z wynikami ze stycznia o 3 punkty proc. wzrósł odsetek ocen pozytywnych pracy premier, o tyle samo zmniejszył się odsetek ocen negatywnych.

W sondażu proszono też o ocenę pracy prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem łącznie 46 proc. badanych dobrze wypełnia on obowiązki prezydenta, z czego 10 proc. uważa, że zdecydowanie dobrze, a 36 - raczej dobrze. Negatywną ocenę wystawiło łącznie 44 proc. badanych, z czego 17 proc. uważa, że Andrzej Duda zdecydowanie źle wypełnia obowiązki prezydenta, a 27 proc., że raczej źle. 10 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W stosunku do sondażu ze stycznia grupa pozytywnie oceniających działalność prezydenta zmniejszyła się o 1 pkt proc., a odsetek ocen negatywnych pozostał bez zmian.

Sondaż został przeprowadzone w dniach 17-22 lutego 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1050 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

(mn)