Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, która weszła w życie 9 listopada. Skarga opiera się na trzech zarzutach. Zastrzeżenia związkowców budzi m.in. zapis, który nakłada na przewodniczącego zgromadzenia obowiązek reagowania w przypadku łamania prawa przez uczestników.

Zobacz również:

Zdecydowanie sprzeczne z konstytucją jest zdejmowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ze służb porządkowych i nakładanie jej na przewodniczącego marszu czy demonstracji (...) Niech rząd wprost powie, że nie życzy sobie zgromadzeń i zdelegalizuje je, bo do tego prowadzą te przepisy - podkreślał przewodniczący NSZZ "S" Piotr Duda.

Zastrzeżenia dotyczą również pierwszeństwa w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch zgromadzeń w jednym czasie i jednym miejscu. Jak zauważają skarżący, nowelizacja nie określa, czy chodzi o dzień zgłoszenia, godzinę czy fakt rejestracji.

Brak precyzji może powodować problemy w związku z innym kwestionowanym zapisem nowelizacji ustawy, zgodnie z którym to organ administracji samorządowej będzie decydował o tym, komu w takim przypadku przyznać pozwolenie na demonstrację.

Duda podkreślał, że jest pewny, iż Trybunał Konstytucyjny uzna niezgodność nowych przepisów z ustawą zasadniczą.

Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych została wprowadzona z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego po zeszłorocznych burdach na ulicach Warszawy w związku z obchodami Święta Niepodległości. Najważniejsze zmiany w ustawie to wprowadzenie zakazu organizowania zgromadzeń przez dwóch lub więcej organizatorów w tym samym miejscu i czasie, zakaz posiadania przez uczestników zgromadzenia wyrobów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych materiałów lub narzędzi, nałożenie na organ gminy obowiązku delegowania swoich przedstawicieli na zgromadzenie, jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego, oraz wprowadzenie przepisów karnych wprowadzających kary grzywny dla przewodniczącego zgromadzenia, jeśli nie przeciwdziała naruszeniom porządku publicznego.