W Skwierzynie w Lubuskiem odbyła się uroczystość powitania amerykańskich żołnierzy, połączona z piknikiem wojskowym zorganizowanym pod hasłem „Bezpieczna Polska”. W tamtejszym garnizonie stacjonuje batalion wsparcia pancernej brygady z USA.

Na skwierzyńskim rynku odbył się uroczysty apel z udziałem polskich i amerykańskich pododdziałów. Wzięli w nim udział dowódcy wojskowi, przedstawiciele władz samorządowych, administracji rządowej oraz mieszkańcy.

Po złożeniu meldunku odegrano hymny narodowe Stanów Zjednoczonych i Polski oraz wciągnięto na maszty flagi obu państw.

Jeszcze nie tak dawno byliśmy świadkami ceremonii uroczystego powitania żołnierzy armii amerykańskiej na ziemi polskiej, dalej pierwsze strzelania, kolejne pikniki. Dziś spotykamy się w Skwierzynie. Rodziłoby się pytanie - dlaczego? Dlatego, by również przybliżyć naszą kulturę, przybliżyć naszą opiekuńczość, typową, tradycyjną, polską, naszym kolegom, którzy są tutaj razem z nami - mówił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika.

W swoim przemówieniu dowódca 64. batalionu wsparcia amerykańskiej brygady płk Robert B. Rochon dziękował za gorące przyjęcie w naszym kraju.

3. brygada stoi ramię w ramię z polskimi żołnierzami, aby przeciwdziałać jakiejkolwiek agresji wobec naszych sojuszników. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania pokoju i dobrostanu w Europie (...) Jesteśmy zobowiązani, aby utrzymać zdolność odstraszania wszelkich zagrożeń wobec Europy. Jesteśmy wdzięczni za wasze wsparcie i miłe przyjęcie - mówił płk Rochon.

Apel na rynku zakończyła defilada, a po niej mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w pikniku wojskowym przygotowanym przez żołnierzy i władze miasta. Wśród atrakcji była wystawa sprzętu wojskowego, występy sceniczne i oczywiście gorąca grochówka.

W Skwierzynie stacjonuje kilkuset żołnierzy 64. batalionu wsparcia pancernej brygady z Kolorado. To specjaliści od logistyki i zaopatrzenia. Zajmują część obiektów tamtejszego garnizonu, gdzie znajduje się także 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej wchodzący w skład 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

Amerykańskie brygady będą przebywały w Polsce i innych krajach regionu rotacyjnie w ramach operacji Atlantic Resolve. Pierwszą dziewięciomiesięczną zmianę pełni 3. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (Armored Brigade Combat Team, ABCT) z 4. Dywizji Piechoty w Fort Carson w stanie Kolorado.

Dowództwo brygady, pododdziały zabezpieczenia i bataliony wsparcia, pułk artylerii polowej, szwadrony kawalerii stacjonują w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Od lutego Amerykanie rozpoczęli dyslokację części swoich sił w krajach nadbałtyckich, Bułgarii i Rumunii.

 (j.)