​Sejm podjął we wtorek uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji sejmowych. Sejm wybrał także skład Komisji Etyki Poselskiej.

Za przyjęciem wniosku w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych głosowało 273 posłów, przeciw było 178, wstrzymały się trzy osoby.

Jak podano na stronie Sejmu, we wtorek po południu zaplanowano posiedzenie: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Komisji do Spraw Służb Specjalnych; Komisji Finansów Publicznych; Komisji Obrony Narodowej; Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisji Etyki Poselskiej; Komisji Infrastruktury; Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisji Polityki Społecznej i Rodziny; Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Odbędą się również posiedzenia: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisji Kultury i Środków Przekazu; Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisji do Spraw Unii Europejskiej; Komisji Gospodarki i Rozwoju; Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisji do Spraw Kontroli Państwowej; Komisji Łączności z Polakami za Granicą; Komisji Ustawodawczej; Komisji Zdrowia; Komisji do Spraw Petycji; Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Na posiedzeniach mają zostać wybrane prezydia komisji.

Jest skład Komisji Etyki Poselskiej

Izabela Mrzygłocka (KO), Jacek Świat (PiS), Zbigniew Sosnowski (PSL-TD), Ewa Schädler (Polska2050-TD), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) i Konrad Berkowicz (Konfederacja) - zostali powołani przez Sejm w skład Komisji Etyki Poselskiej.

Sejm wybiera członków komisji w głosowaniu łącznym. Za składem komisji etyki zaproponowanym w sejmowym druku było 263 posłów, przeciw - 190, a od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Zgodnie z regulaminem komisji Etyki Poselskiej, funkcję przewodniczącego tej komisji i zastępcy przewodniczącego pełnią kolejno, po 6 miesięcy, członkowie Komisji.

Do zakresu działania Komisji należą m.in. rozpatrywanie spraw posłów, którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności posła, rozpatrywanie spraw wynikających z Rejestru Korzyści i majątkowych oświadczeń poselskich.