​Na środę zaplanowano w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckich projektów ws. Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego - wynika z zamieszczonego na stronie izby wstępnego harmonogramu obrad. Według harmonogramu, Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o SN w godzinach 17.45 - 19.15, a prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o KRS - w godzinach 19.15 - 20.45. Izba zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o KRS, złożonym przez posłów PO.

​Na środę zaplanowano w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckich projektów ws. Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego - wynika z zamieszczonego na stronie izby wstępnego harmonogramu obrad. Według harmonogramu, Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o SN w godzinach 17.45 - 19.15, a prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o KRS - w godzinach 19.15 - 20.45. 
Izba zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o KRS, złożonym przez posłów PO.
Sala posiedzeń Sejmu /Mariusz Piekarski (RMF FM) /RMF FM

Ponad tydzień temu wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS) poinformowali, że zakończyli omawianie prezydenckich projektów ustaw ws. KRS i SN. Jak wówczas informowali, ten materiał umożliwia ich zdaniem skierowanie projektów do prac na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Prezydent Andrzej Duda 25 września, po wcześniejszym zawetowaniu projektów ustaw o SN i KRS, zaprezentował swoje własne projekty. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji. PiS przekazało prezydentowi do nich swoje poprawki. Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości spotykali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda. 

Ostatnia rozmowa, do której doszło 20 października, dotyczyła propozycji poprawek przekazanych prezydentowi przez PiS. Prezydent przekazał wówczas liderowi Prawa i Sprawiedliwości swoje uwagi na piśmie. Następnie ws. projektów spotykali się Mucha i Piotrowicz.

Według prezydenckiego ministra jeśli chodzi o wybór sędziów do KRS, podczas spotkania wypracowano rozwiązanie, które jest "satysfakcjonujące".

Wstępny kompromis zakłada, że w razie gdyby w Sejmie nie udało się zebrać potrzebnych do wyboru 3/5 głosów, wówczas - w drugim etapie - do wyboru wystarczyłaby większość bezwzględna.

Co przewidują prezydenckie projekty ustaw sądowych?

Złożony w Sejmie prezydencki projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). 

Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.

Z kolei prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. 

Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

(ph)