Przypominają premierowi jego expose sprzed dwóch lat. "Już wtedy

premier mówił o tym, że potrzebne są zmiany. Jak dotąd daremnie szukać

ich realizacji" - mówi na konferencji sędziów polskich, szef Krajowej

Rady Sądownictwa Włodzimierz Olszewski. Jego zdaniem planowane

uwtorzenie sądów grodzkich jako wydziałow sądów rejonowych trudno

nazwać reformą, bo można to było zrobić na podstawie istniejących już

przepisów.

Sędziowie mają żal do premiera, że mimo dwukrotnych zaproszeń "nie

raczył się spotkać ani z przedstawicielami ani z cała Radą

Sądownictwa".

"OLSZEW" 0:19

O tym co dzieje się w polskich sądach pracownicy wymiaru

sprawiedliwości mówią otwarcie: stan ostrej napaści. Na koniec

ubiegłego roku w sądach pozostało prawie 2 miliony spraw. Czas

załatwiania przeciętnej sprawy karnej i cywilnej w sądzie rejonowym

trwał ponad 5 miesięcy, w sądzie okręgowym nawet do 8.