Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej w sprawie 11 mln zł kary za nadużywanie pozycji dominującej, nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator wpłacił karę w listopadzie 2009 r.

W 2006 roku prezes UOKiK uznał, że TP ogranicza konkurencję na rynku telekomunikacyjnym i nakazał zaniechanie tej praktyki. Urząd zarzucił operatorowi, że uzależniał zawarcie umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu (Neostrada TP) od korzystania ze świadczonej przez siebie usługi telefonicznej w oparciu o analogową linię telefoniczną.

UOKiK uznał także, że Telekomunikacja utrudniała klientom korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez innych operatorów. Oferowała bowiem wyłącznie plany telefoniczne, w których cenę wkalkulowana była opłata za połączenia telefoniczne.

Kary wpłacane przez przedsiębiorców trafiają do budżetu państwa.