Prokuratura w Jarosławiu (Podkarpackie) zleciła policji zgromadzenie dowodów w związku z wydarzeniami w Pruchniku, gdzie w Wielki Piątek odbył się tzw. sąd nad Judaszem.

Jak poinformowała we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska, prokurator rejonowy w Jarosławiu z urzędu podjął działania zmierzające do zebrania dowodów w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 257 kk. W ramach czynności sprawdzających prokurator polecił policji w Jarosławiu zgromadzenie dowodów. Czynności są realizowane - dodała.

Artykuł 257 kk dotyczy znieważania grupy lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości. Za tego typu przestępstwo grozi do 3 lat więzienia.

Pętkowska powiedziała, że w momencie zabezpieczenia dowodów i oceny materiałów będzie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania. Przy czym, na podstawie zarządzenia prokuratora okręgowego, przestępstwa tej kategorii są prowadzone w prokuraturze w Przemyślu. Czyli materiały zostaną przekazane do przemyskiej prokuratury celem prowadzenia postępowania - podkreśliła.

Rzecznik zaznaczyła, że na decyzję prokuratora wpływ miało obejrzenie relacji z tego wydarzenia w internecie. Prokurator zapoznał się w sieci z tym materiał i podjął taką decyzję, uznając, że takie działania mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa - powiedziała.

Do prokuratury nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tej sprawie.

W Pruchniku odnowiono w Wielki Piątek tradycję z XVIII w. tzw. sądu nad Judaszem za zdradę Jezusa Chrystusa. Kukła, która miała wyobrażać Judasza otrzymała wyrok 30 uderzeń kijami - równą liczbie otrzymanych srebrników. Kukłę biły uczestniczące w "sądzie" dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Następnie kukłę Judasza wleczono ulicami miasta, na moście obcięto jej głowę, a tułów podpalono i wrzucono do rzeki.

Opracowanie: