We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy, który rekompensuje pracodawcom tworzącym miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami zmniejszenie wpływów z PIT - poinformował w poniedziałek resort finansów. Projekt przenosi też postanowienia rozporządzenia ws. zaliczek na podatek dochodowy na poziom ustawy.

Jak podało MF, projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza nowy instrument wspierający pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Żaden z tych pracodawców nie straci na Polskim Ładzie - akt prawny uwzględnia rekompensatę zmniejszenia wpływów z PIT - napisał resort. ZFRON i ZFA są tworzone głównie ze środków pochodzących z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ministerstwo podkreśliło, że nowelizacja ma na celu zabezpieczenie środków na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz zakładowych funduszach aktywności (ZFA), tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej. Rozwiązanie zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, a w konsekwencji umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym niepracującym pracownikom - podkreśliło ministerstwo.

PFRON będzie finansował wsparcie w 2022 r. z własnych środków, natomiast od 2023 r., zgodnie z projektem, będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa na ten cel, w wysokości nie wyższej niż 150 mln zł. Ilość środków wpłacanych wprost na rachunki ZFRON i ZFA nie będzie zależna od rodzaju ani stopnia niepełnosprawności zatrudnionych.

Rozwiązanie ma chronić ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają 100 tys. osób z niepełnosprawnościami - zaznaczono.

Ponadto projekt, który będzie rozpatrywany we wtorek na posiedzeniu rządu, przenosi do treści ustawy o PIT postanowienia rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z rozporządzeniem, wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy.

Ministerstwo Finansów zapewniło, że ustawowe ujęcie treści rozporządzenia nie zmienia jego postanowień. Rozporządzenie jest zgodne z prawem i należy postępować zgodnie z jego zapisami. Przeniesienie przepisów na poziom ustawy chroni pracowników i jest odpowiedzią na rozbieżne głosy nt. powinności stosowania rozporządzenia - podało MF.

Resort poinformował, że trwają intensywne prace nad pozostałymi nowymi rozwiązaniami dotyczącymi Polskiego Ładu, które zostały ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego w ub. piątek. Dotyczyć będą w szczególności wsparcia dla samotnych rodziców, rozszerzenia ulgi dla klasy średniej oraz zabezpieczenia wpływów Organizacji Pożytku Publicznego z 1 proc. podatku.