Od 1 września nie będą funkcjonowały oddziały: neurologii i udarowy w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Rocznie przyjmowały one około 900 chorych, w tym 350 z udarem. Oddziały mają być zamknięte przez 3 miesiące.

Powodem zamknięcia oddziałów jest brak lekarzy - siedmiu specjalistów odchodzi z pracy. Wypowiedzenia złożyli już w czerwcu, ale dyrekcji nie udało się znaleźć kadry, która pozwoliłaby na ciągłość pracy oddziałów.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zapewnia, że od grudnia pacjenci znów będą przyjmowani.

Bez zmian pracować ma poradnia neurologiczna. Z obu oddziałów od pewnego czasu pacjenci byli wypisywani bądź przenoszeni do innych szpitali. Dziś są tam jeszcze 3 osoby, którym szpital znalazł opiekę w innych miejscach

Opracowanie: