Niespodzianki nie było – Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i utrzymała łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Podstawowa stopa NBP będzie nadal na poziomie 4,5 proc.

W tym roku RPP obniżała stopy pięć razy: w marcu, kwietniu i czerwcu po 50 pkt bazowych, a w lipcu i w sierpniu po 25 pkt bazowych, w tym redyskonta weksli o 50 pkt bazowych w sierpniu.

W czerwcu dodatkowo Rada zmieniła nastawienie w polityce monetarnej z neutralnego na łagodne, co zdaniem analityków oznacza, że proces redukcji nie został jeszcze zakończony. Większość ekonomistów nie spodziewała się zmiany stóp procentowych w tym miesiącu.