Żarnowiec zajął pierwsze miejsce w rankingu możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Kolejne są: Warta-Klempicz, Kopań, Nowe Miasto nad Pilicą i Bełchatów.

Zasadnym wydaje się zarekomendowanie po Żarnowcu równorzędnych trzech lokalizacji: Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto - powiedziała pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska.

Wskazując najlepszą lokalizację dla elektrowni jądrowej brano pod uwagę m.in. warunki sejsmologiczne oraz demograficzne - tłumaczył na konferencji wicepremier Waldemar Pawlak. A także odległość od dużych skupisk ludności, sąsiedztwo obszarów chronionych, zapotrzebowanie na energię i ograniczenia systemu energetycznego, bliskość zakładów chemicznych (zagrożenie wybuchem w takim zakładzie), korytarze powietrzne (ryzyko upadku samolotu), drogi ewakuacyjne, własność gruntu oraz akceptację społeczną.

Ważnym kryterium było także sąsiedztwo zbiornika wody do chłodzenia reaktora. Miejscowości z pierwszej trójki znajdują się na północy Polski, przy czym Żarnowiec i Kopań można uznać za lokalizacje prawie nadmorskie - wyjaśniała Trojanowska. Wprawdzie Żarnowiec nie leży nad samym morzem, tylko nad jeziorem, ale to daje możliwość wybudowania kanału do wody morskiej - dodała.

PGE planuje budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda; koszt budowy jednego megawata szacowany jest na ok. 3 mln euro. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej jest przewidywane - zgodnie z rządowym planem - w 2020 roku. PGE ma mieć 51 proc. udziałów w konsorcjum, które zajmie się budową i eksploatacją elektrowni.

Pod koniec ubiegłego roku marszałkowie województw zgłosili resortowi gospodarki 28 propozycji lokalizacji pod elektrownię jądrową, które były potem analizowane przez ekspertów pod kątem 17 grup kryteriów.

W rankingu sporządzonym przez Ministerstwo Gospodarki Żarnowiec otrzymał 65,5 punktów, co pozwoliło mu zająć pierwszą pozycję. Kolejna miejscowości na liście to: Warta-Klempicz (59,9), Kopań (55,8), Nowe Miasto (55,3) i Bełchatów (53,1). Jako 27. i ostatni w rankingu został umieszczony Pątnów (39,6).