Najwyższa Izba Kontroli sprawdza kierowane przez Annę Kalatę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – donosi „Wprost” na swojej stronie internetowej. Według tygodnika chodzi o umowy zlecenia, które zostały zawarte w tym i ubiegłym roku.

Jak donosi „Wprost”, praktyką w resorcie jest bowiem podpisywanie przez pracowników umów zleceń na ekspertyzy, które powinni opracowywać w ramach swoich etatowych obowiązków.

Poprzednią kontrolę w ministerstwie przeprowadził premier w kwietniu br. po publikacji tygodnika na temat wizażystki Kalaty i wysokich nagrodach dla pracowników resortu.