Żyjący w biedzie dawni działacze opozycji dostaną specjalne zasiłki. Doradcy prezydenta RP Jan Lityński i Henryk Wujec przygotowali projekt ustawy, która to umożliwi - ustaliła "Rzeczpospolita".

Lityński i Wujec chcą, by kryterium dochodowe decydowało o przyznaniu rent specjalnych dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dawnych działaczy podziemia. Proponują świadczenia w wysokości 831 zł miesięcznie (jeśli dochód nie przekracza 813 zł) oraz 415 zł (dochód poniżej 1355 zł).

Jak podkreśla Wujec, to zasiłki wyłącznie dla tych byłych opozycjonistów, którzy rzeczywiście potrzebują wparcia, a nie dla wszystkich działaczy podziemia.

Na specjalne renty mogą liczyć represjonowani w latach 1957-89 - m.in. osoby, które siedziały w więzieniach lub były wielokrotnie aresztowane na minimum 48 godzin. Działalność antykomunistyczną i represjonowanie trzeba będzie udowodnić.

Jeszcze w tym tygodniu projekt dawnych działaczy podziemnej "Solidarności" trafi do Senatu, który ma wystąpić z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.