​Będziemy zaostrzać kary za najbrutalniejsze przestępstwa i adekwatnie reagować na drobne występki - zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzięki planowanej reformie sądownictwa ma zostać zwiększona efektywność pracy sędziów. Zmniejszy się także liczba funkcyjnych stanowisk w sądach. Jak powiedział minister, dziś "blisko 4 tysiące sędziów pełni jakieś funkcje". W ramach reformy resort chce wprowadzić zasadę niezmienności składu sądu - sędziowie znający sprawę, mają ją prowadzić do orzeczenia.

​Będziemy zaostrzać kary za najbrutalniejsze przestępstwa i adekwatnie reagować na drobne występki - zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzięki planowanej reformie sądownictwa ma zostać zwiększona efektywność pracy sędziów. Zmniejszy się także liczba funkcyjnych stanowisk w sądach. Jak powiedział minister, dziś "blisko 4 tysiące sędziów pełni jakieś funkcje". W ramach reformy resort chce wprowadzić zasadę niezmienności składu sądu - sędziowie znający sprawę, mają ją prowadzić do orzeczenia.
Premier Beata Szydło, minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński /PAP/Marcin Obara /PAP

Premier Beata Szydło spotkała się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim w ramach przeglądu resortów. Omówili planowaną reformę sądownictwa.

Podczas konferencji po zakończeniu spotkania Ziobro mówił o dotychczasowych działaniach swego resortu oraz o planach na 2017 rok. Wskazał m.in. na poważną reformę Kodeksu karnego. Chodzi o nowelizację Kodeksu karnego materialnego tak, aby można było w większym stopniu uelastycznić politykę karną, z jednej strony pozwalając na nawet łagodniejsze, a w każdym razie adekwatne reagowanie na drobne występki popełniane przez sprawców jednorazowych - mówił Ziobro.

Jak dodał, z drugiej strony "istotne jest też zaostrzenie odpowiedzialności karnej za te najbrutalniejsze ciężkie przestępstwa z użyciem przemocy wymierzonej w ludzkie zdrowie i życie".

Tego typu przestępczość będzie dużo radykalniej ścigana, bo na to zasługuje społeczeństwo, by w sposób skuteczny chronić je przed groźnymi, niepoprawnymi bandytami - podkreślił minister.

Jednocześnie Ziobro odniósł się do planów legislacyjnych dotyczących sądownictwa. Zmiany w obszarze sądownictwa wymagają rozwagi i przemyślanego wprowadzania, tak, aby nie spowodować niepotrzebnych ubocznych następstw, ale spowodować te wycelowane zamierzenia, które leżą u podstaw reformy, dlatego że wszyscy życzymy sobie tego, żeby sądy działały sprawnie i cieszyły się rosnącym zaufaniem opinii publicznej - powiedział.

Jak zaznaczył "nie jest to zadanie łatwe, wielu się go podejmowało". Przed nami stoi trud reformy w tym obszarze - ocenił.

Efektywność pracy sędziów

Zwiększenie efektywności pracy sędziów oraz zmniejszenie liczby funkcyjnych stanowisk w sądach  - między innymi to zapowiedział minister sprawiedliwości.

Przygotowaliśmy szereg zmian, które będą przeprowadzone na przestrzeni kilku lat - powiedział Ziobro.

Zdiagnozowaliśmy tutaj wiele nieprawidłowości i zjawisk, których wyeliminowanie, w naszej ocenie, spowoduje realną poprawę efektywności pracy sędziów. W Polsce jest za dużo sędziów. Mamy armię 10 tysięcy sędziów - stwierdził.

Bilsko 4 tysiące sędziów pełni jakieś funkcje, z czym wiążą się wyższe dodatki i pieniądze, ale też łączy się (to) z oderwaniem od głównej roli, zadania sędziego, czyli od orzekania. Chcemy ogromną większość tych ludzi przywrócić do tej roli, która została im powierzona, aby w imieniu państwa sprawowali sprawiedliwość - powiedział Ziobro.

Minister sprawiedliwości zapowiedział także uproszczenie procedur mających wpływ na postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Zasada niezmienności składu sądu

W ramach reformy sądownictwa chcemy m.in. wprowadzić zasadę niezmienności składu sądu - poinformował Zbigniew Ziobro. Sprecyzował, że ta zmiana dotyczyć będzie głównie sądów cywilnych, a jej celem jest to, by sędziowie znający daną sprawę, prowadzili ją do orzeczenia.

Planowana zmiana ma związać sędziego z określonym referatem spraw. On będzie za nie odpowiedzialny, on ma je znać dobrze i ma je prowadzić, a nie - jak to się często dzieje - sędziowie się zmieniają i nie znają, tak na dobrą sprawę, postępowań, które później prowadzą i spraw, które mają rozstrzygać - powiedział.

Zaznaczył, że w jego opinii to "wprowadzenie cywilizowanych zasad do dzisiejszego systemu prawnego".

Zmiany w systemie informatycznym

Jednym z celów reformy, jak zapowiedział minister sprawiedliwości, będzie stworzenie systemu informatycznego, który ma mierzyć obciążenie sprawami sądów i sędziów oraz pozwolić na rozłożenie ich tak, aby przyspieszyć postępowania.

Podjęliśmy się zadania, które wcześniej nie zostało zrealizowane -na wzór Niemiec i Austrii - tam na moje polecenie nasi przedstawiciele składali wizyty studyjne. Zapoznaliśmy się z tamtym systemem mierzenia obciążenia pracy poszczególnych sądów i sędziów - powiedział Ziobro.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, aby "można było bardzo precyzyjnie zmierzyć, jakie jest realne obciążenie każdego z sędziów oraz jakie jest obciążenia każdego z sądów, aby później sprawiedliwie rozdzielić sprawy". 

(łł)