Zapowiadana na dziś rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym nie odbędzie się. Pięcioosobowy skład Trybunału miał rozpatrzyć skargę konstytucyjną w sprawie nieważności uchwały spółki wodnej.

Decyzję o bezterminowym odroczeniu rozprawy podjął przewodniczący składu sędzia Andrzej Wróbel.

Oficjalnych powodów nikt w Trybunale nie zna bądź nie chce podać. Można tylko wnioskować, że odroczenie rozprawy to wynik składu, w jakim sędziowie mieli dziś decydować: do rozpatrzenia sprawy wyznaczono bowiem między innymi sędziów Zubika i Biernata, wiceprezesa Trybunału.

Sęk w tym, że Stanisława Biernata prezes Przyłębska odesłała na przymusowy urlop - do marca, a m.in. Marka Zubika obejmuje wniosek o stwierdzenie niezgodności jego wyboru z prawem, złożony w Trybunale w czwartek przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Jeśli do tego dodać, że przewodniczący dzisiejszego składu sędzia Andrzej Wróbel zadeklarował już złożenie rezygnacji z zasiadania w Trybunale - możliwość odbycia się rozprawy naprawdę była wątpliwa.Po południu pojawił się komunikat o odwołaniu kolejnej, planowanej na pojutrze rozprawy. Także w tym przypadku Trybunał nie wyjaśnił powodów bezterminowego odroczenia. Również w tej sprawie mieli orzekać sędziowie, których wybór kwestionuje Prokurator Generalny a także odesłany na urlop wiceprezes TK sędzia Stanisław Biernat.

(mpw)