Chcemy, aby każda polska rodzina mogła umieścić dziecko w żłobku, jeżeli chce to zrobić, a ponoszona przez nią opłata nie pochłaniała większości domowego budżetu - zadeklarowała szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, zapowiadając zmiany w tzw. ustawie żłobkowej. Pod koniec kwietnia ministerstwo skierowało do konsultacji projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin - zaproponowane w nim rozwiązania są efektem przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program Rodzina 500+. W projekcie zaproponowano m.in. zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Chcemy, aby każda polska rodzina mogła umieścić dziecko w żłobku, jeżeli chce to zrobić, a ponoszona przez nią opłata nie pochłaniała większości domowego budżetu - zadeklarowała szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, zapowiadając zmiany w tzw. ustawie żłobkowej. Pod koniec kwietnia ministerstwo skierowało do konsultacji projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin - zaproponowane w nim rozwiązania są efektem przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program Rodzina 500+. W projekcie zaproponowano m.in. zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

Po roku funkcjonowania programu Rodzina 500+ widzimy pierwsze jaskółki poprawy sytuacji demograficznej. Pora na kolejne działania - stwierdziła Rafalska. Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, jednym z ważnych lub bardzo ważnych powodów, dla których Polacy rezygnują z dzieci są trudności w pogodzeniu pracy i rodzicielstwa - dodała.

Rafalska wskazała, że obecnie opieką żłobkową objętych jest ok. 11 proc. dzieci do 3 roku życia. To stanowczo za mało. Rodzice oczekują większej liczby miejsc opieki. Potwierdzeniem tego są sytuacje zapisywania dziecka do żłobka już w okresie ciąży matki - oceniła.

Resort zamierza rozwijać żłobki przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Chce w tym celu wykorzystać m.in. środki z Funduszu Pracy. Pozwoli to nie tylko na utworzenie większej liczby miejsc opieki, ale również - co jest istotne w przypadku środków z Funduszu Pracy - na aktywizację osób bezrobotnych - młodych rodziców. Zwiększenie środków na opiekę żłobkową i wykorzystanie środków z Funduszu Pracy pozwoli przede wszystkim na utworzenie instytucji w mniejszych miejscowościach o wyższym wskaźniku bezrobocia - tłumaczyła.

Rafalska zauważyła, że ok. 100 tys. funkcjonujących miejsc opieki dla najmłodszych znajduje się w 29 proc. gmin w Polsce, a średni miesięczny koszt miejsca to ok. 1000 zł. Oznacza to, że w ponad 70 proc. gmin nie ma żadnej instytucji żłobkowej oraz że przeciętna polska rodzina nie może pozwolić sobie na poniesienie tak wysokiej opłaty. Dzisiejsze żłobki faktycznie występują w dużych miastach i korzystają z nich najlepiej sytuowane rodziny. Chcemy to zmienić. Chcemy, aby każda polska rodzina, jeżeli chce umieścić dziecko w żłobku, mogła to zrobić, a ponoszona przez nią opłata nie pochłaniała większości jej budżetu domowego. Aby to osiągnąć proponujemy pakiet zmian - zadeklarowała.

(mn)