Wyprawka dla uczniów w wysokości 300 zł regulowana ustawowo i dalsze prace nad projektem ustawy o dostępności to zapowiedzi, które pojawiły się podczas objazdu premiera Mateusza Morawieckiego po trzech województwach w związku z tzw. 300 dniami "piątki Morawieckiego".

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek odwiedził wraz z ministrami kilka miejscowości w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim w ramach tzw. 300 dni "piątki Morawieckiego", czyli pakietu pięciu wdrożonych zmian zapowiedzianych na jednej z konwencji PiS.

W kwietniu ubiegłego roku na konwencji PiS Morawiecki zapowiedział pięć projektów rządowych, w tym wprowadzenie mniejszego ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów "Dostępność Plus" oraz przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Szef rządu swój objazd rozpoczął od briefingu przed Centrum Mińska na warszawskiej Pradze, gdzie miała miejsca konwencja, na której zapowiedziane zostały programy z "piątki".

Mi o wiele większą przyjemność sprawia przedstawienie tego, co zrobiliśmy, niż mówienie tego, co obiecujemy na przyszłość - mówił Morawiecki.

Odwołując się do pytania byłego premiera Jana Olszewskiego, którego pogrzeb odbył się w minioną sobotę, "Czyja ma być Polska?", szef rządu stwierdził, że "Polska ma być wszystkich Polaków". To jest motto i motor działania, do tego dążymy, to chcemy osiągnąć, żeby wszyscy Polacy czerpali owoce wzrostu z rozwoju gospodarczego. I ta "piątka" przybliża nas do tego, cieszę się, że to potwierdza naszą skuteczność i naszą wiarygodność - podkreślił Morawiecki.

Z kolei na wspólnym briefingu z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w Raszynie premier podkreślał rolę jakości dróg lokalnych. Nie trzeba zmieniać norm europejskich, można wysokiej jakości drogi samorządowe, powiatowe, gminne budować w Polsce, funkcjonalne, dobrze skomunikowane ze sobą - zapewniał szef rządu.

Szef resortu infrastruktury poinformował natomiast, że niebawem wojewodowie ogłoszą kolejny konkurs na realizację remontu dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewodowie zaciągną zobowiązania na lata następne, które pozwolą nam realizować inwestycje w trybie wieloletnim - zaznaczył Adamczyk.

Premier spotkał się także z przedstawicielami małych przedsiębiorstw w Białobrzegach (woj. mazowieckie) i podkreślał przy tym rolę "małego ZUS-u" dla małych firm. Wspólnie z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz odwiedził sklep "Let's Play", który zajmuje się dystrybucją gadżetów i zabawek.

Morawiecki ironizował wówczas, że zgadza się z opozycja, która - jak mówił -  "w 2015 r. wieszczyła powszechny upadek". Spada bezrobocie, spada ZUS płacony przez małe firmy, spada CIT. To co ma rosnąć, gospodarka, miejsca pracy - rośnie - mówił.

Z kolei Emilewicz poinformowała, że od stycznia zarejestrowało się 131 tys. podmiotów w ZUS a zainteresowanie wynosi ponad 70 proc., choć - jak tłumaczyła - nie jest to rozwiązanie obowiązkowe. Dzięki (małemu ZUS-owi - PAP) firma, której przychody są na poziomie mniej więcej 30 tys. zł rocznie, w tym roku zapłaci niespełna 800 zł składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast 1,3 tys. zł - podała Emilewicz.

Co dalej z programem "Dostępność Plus"?


Premier wraz z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim odwiedził także Środowiskowy Dom Samopomocy w gminie Jedlińsk (woj. mazowieckie). Morawiecki podkreślał wówczas, że program "Dostępność Plus" jest obliczony na wiele lat i ma m.in. pomóc dostosować budynki użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z kolei szef resortu inwestycji i rozwoju zaznaczył, że chciałby, aby projekt ustawy o dostępności został przyjęty przez parlament jeszcze przed wakacjami. W projekcie ustawy znajdą się m.in. zapisy, na mocy których właściwi ministrowie wydadzą rozporządzenia w zakresie standardów dostępności: architektonicznej, transportowej i cyfrowej. Kwieciński przypomniał również, że w grudniu powołano Radę Dostępności składającą się z 55 osób. Najbliższe spotkanie tego gremium odbędzie się 25 lutego.

W Zagnańsku (woj. świętokrzyskie) natomiast premier wraz z minister finansów Teresą Czerwińską odwiedzili halę produkcyjną i magazyny firmy Grosspack, która zajmuje się produkcją m.in. palet i skrzyń drewnianych. W trakcie briefingu szef rządu przekonywał, że przed obniżką podatku CIT wielkie firmy zatrudniające własnych prawników omijały płacenie podatków i stawały się bezkonkurencyjne dla małych firm, które nie mogły pozwolić sobie na prawników i płaciły w konsekwencji wyższy podatek.
Przewrócony na głowę porządek rzeczy postawiono z powrotem na nogi - mówił Morawiecki o obniżeniu podatku CIT do 9 proc. dla małych przedsiębiorstw.

Z kolei szefowa ministerstwa finansów, powołując się na rozmowę z właścicielami firmy Grosspack stwierdziła, że dzięki obniżce CIT firma zatrzymuje część podatku i może zainwestować wypracowane zyski.

Zdaniem Czerwińskiej niższy, 9 proc. CIT jest ulgą dla ponad 400 tys. firm, które spełniają kryteria przychodów do 1,2 miliona euro i spełniają kryteria tzw. małego podatnika. Według niej to firmy, które się rozwijają, są na dorobku.
Premier w trakcie swojego objazdu odwiedził także w Chęcinach (woj. świętokrzyskie) kwiaciarnię "Jarząbek Małgorzata" oraz cukiernię "U Ramiączka".

Na zakończenie swoich wizyt szef rządu wraz z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską spotkał się z rodziną wielodzietną w miejscowości Gołcza (woj. małopolskie). Morawiecki podkreślił, że program "Dobry start" dotyczący 300 zł wyprawki dla uczniów to ważny element całego programu prorodzinnego jego rządu.

"Będzie ustawa"


Z kolei szefowa MRPiPS zadeklarowała, że rząd chce, aby wyprawka została uregulowana ustawowo. Chcemy, żeby to był trwały, stały element naszej kompleksowej polityki rodzinnej rządu Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym chcemy, żeby funkcjonował w regulacji ustawowej, żeby Polacy, polskie rodziny, uczniowie mieli gwarancję, że będzie realizowany, że nikt nie wycofa się z realizacji tego programu - zapowiedziała Rafalska.

Będzie ustawa, będzie gwarancja kontynuacji w budżecie 2020 r., w tegorocznym budżecie te pieniądze i w kolejnych budżetach będą zapewnione w kwotach niezbędnych do zabezpieczenia tej 300 zł wyprawki szkolnej, która nie jest limitowana kryterium dochodowym - dodała szefowa MRPiPS.

Z Małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy mogą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie - jak dotychczas - w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie. Rozwiązanie ma przynieść przedsiębiorcom prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat, przyczyni się też do ograniczenia szarej strefy.

Od tego roku obowiązuje też obniżona stawku podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących - szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki.

Fundusz Dróg Samorządowych powołany w 2018 roku ma za zadanie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie dotyczy budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Według KPRM do 2028 r. rząd ma wydać na ten cel 35 mld 745 mln zł.

Wyprawka szkolna w wysokości 300 zł przyznawana w ramach programu "Dobry start" ma za zadanie wyrównać status dzieci. Przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w szkole).
Rządowy program "Dostępność Plus" ma zapewnić swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych a także kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji programu ma wynieść w perspektywie 2018-2025 ok. 23 mld zł.