Emerytura będzie niższa o 100 zł, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna ją przed marcem 2009 roku - twierdzi "Gazeta Prawna". Na podstawie własnych wyliczeń dziennik radzi, by ubezpieczeni, nabywający teraz prawo do emerytury, rozważyli złożenie wniosku do ZUS dopiero w marcu, bo składając go wcześniej mogą stracić pieniądze.

Chodzi o to, że szybki wzrost płac i wprowadzona od stycznia kolejna obniżka składki rentowej spowodują, że obowiązująca od marca kwota bazowa, mająca bardzo istotny wpływ na wysokość świadczenia, może być zdecydowanie wyższa. Dziennik szacuje, że wzrośnie z 2275 zł do ok. 2548 zł.

Na tej podstawie "Gazeta Prawna" wylicza, że osoba, która ma 34 lata stażu ubezpieczeniowego i zarabiała średnią pensję, zyska na tym, że złoży do ZUS wniosek o emeryturę w marcu, a nie w lutym, 100 zł miesięcznie.

Od stycznia do września br. ZUS przyznał prawie 200 tys. emerytur. Ten rekord to m.in. efekt wygasania w tym roku przywilejów emerytalnych.