RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" pomagają uczniom klas ósmych szkół podstawowych w przygotowaniach do przyszłorocznych egzaminów. Dziennik od poniedziałku do środy będzie zamieszczał zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W Faktach RMF FM będziemy je rozwiązywać razem z ósmoklasistami.

W poniedziałek 5 listopada w "Dzienniku Gazecie Prawnej" znajdziecie arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Dzień później - we wtorek 6 listopada - do gazety dołączony będzie przykładowy test z matematyki. Na koniec akcji - w środę 7 listopada - w "DGP" znajdziecie arkusz z języka angielskiego. 

Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r., będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy wybrany przez ucznia spośród dwóch, których uczy się w szkole.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane przez ucznia z egzaminu będą miały wpływ na przyjęcie go do wybranej szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty: Przykładowy arkusz z języka polskiego