Jest śledztwo w sprawie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO - dowiedział się reporter RMF FM. Wszczęła je Wojskowego Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jest śledztwo w sprawie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO - dowiedział się reporter RMF FM. Wszczęła je Wojskowego Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
W nocy z 17 na 18 grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło kierownictwo Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO / Paweł Supernak /PAP

Jak dowiedział się nasz reporter, jest podejrzenie, że funkcjonariusze Centrum nie dopełnili obowiązków i przekroczyli swe uprawnienia. Według prokuratury, chodzi o naruszenie zasad ochrony informacji niejawnych. Mieli między innymi niewłaściwie postępować z klauzulowanymi dokumentami - nie były ewidencjonowane, a także przechowywano je w miejscach, które nie gwarantowały zachowania tajności.

To śledztwo wszczęto po dwóch zawiadomieniach - pełnomocnika MON do spraw utworzenia tego Centrum, a także szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W nocy z 17 na 18 grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło kierownictwo Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

CEK NATO zostało utworzone z inicjatywy służb Kontrwywiadu Wojskowego Polski i Słowacji. Obecnie w projekcie uczestniczy osiem innych państw Sojuszu: Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy. Jest on otwarty na udział innych sojuszników.

Jak podawało MON, główny zadanie Centrum to prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze kontrwywiadu. Centrum będzie również aktywnie uczestniczyło w pracach nad rozwojem doktryn i koncepcji NATO. Jego działalność będzie stanowiła poszerzenie sfery zasobów i zdolności NATO, wzmacniając w jego ramach osłonę kontrwywiadowczą.

(mpw)