Prof. Gertruda Uścińska związana z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW została prezesem ZUS-u. W poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wprowadziła nową prezes do Zakładu. Przez ostatnie 10 miesięcy obowiązki szefa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełniła wiceprezes Elżbieta Łopacińska.

Przed tygodniem kandydatura prof. Gertrudy Uścińskiej uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej ZUS. Prof. Gertruda Uścińska została 11 lutego powołana przez premier Beatę Szydło na stanowisko prezesa ZUS. Nominację wręczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska" - podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kandydaturę na szefa ZUS przedstawia Radzie Nadzorczej ZUS minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Prezesa Zakładu, po zaopiniowaniu kandydata, powołuje premier. Wcześniej do obsady prezesa ZUS wymagany był konkurs.

Profesor pracowała naukowo - była prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i kierowała Zakładem Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej na tym wydziale.

ZUS nie miał prezesa od 1 kwietnia 2015 r., gdy odszedł Zbigniew Derdziuk. Obowiązki pełniła wiceprezes Elżbieta Łopacińska.

W zarządzie ZUS-u, oprócz Elżbiety Łopacińskiej, są: nadzorujący pion finansów i realizacji dochodów Paweł Jaroszek i nadzorujący pion operacji i eksploatacji systemów Radosław Stępień.


(dp)