Na 12 września wyznaczono termin pierwszej rozprawy w procesie za stan wojenny. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie staną Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak i Stanisław Kania.

Drogę do rozpoczęcia procesu otworzył wyrok sąd apelacyjnego w Warszawie, który uznał, że IPN nie musi uzupełniać materiału dowodowego - w tym przesłuchiwać przywódców byłego ZSRR - Michaiła Gorbaczowa, czy Wielkiej Brytanii - Margaret Thatcher.