Od poniedziałku 21 listopada przez trzy kolejne dni do "Dziennika Gazety Prawnej" dołączane będą książeczki z serii "Teraz egzamin ósmoklasisty". To arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami przygotowane przez wydawnictwo Nowa Era. Z nimi łatwiej przygotować się do majowych testów.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin dla uczniów. Wprawdzie nie można go nie zdać, ale im więcej uczeń zdobędzie punktów, tym większa szansa, że dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Dlatego warto się do niego przygotować jak najlepiej. Na przykład korzystając z poniższych arkuszy egzaminacyjnych

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Książeczka z serii "Teraz egzamin ósmoklasisty" z arkuszami z języka polskiego zawiera szczegółowe informacje o egzaminie oraz trzy testy wraz z instrukcjami i kartami odpowiedzi do zadań zamkniętych, przygotowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Informatorze CKE.

Wszystkie zadania w pierwszym przykładowym arkuszu opatrzone są praktycznymi wskazówkami. Na końcu znajdują się odpowiedzi do zadań z punktacją i kryteriami oceniania oraz dodatkowe informacje o tym, gdzie uczniowie mogą znaleźć wiedzę potrzebną do uzupełnienia zaległości.

Poniżej publikujemy kilka przykładów: