Gimnazjaliści mają już za sobą próbny egzamin z wiedzy humanistycznej. Test został podzielony na dwie części. Pierwszy uczniowie dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, później przystąpili do bloku zadań z języka polskiego. Publikujemy arkusze zadań z obu bloków i klucze rozwiązań!

Historia i wiedza o społeczeństwie. Arkusz zadań

Historia i wiedza o społeczeństwie. Klucz odpowiedzi i punktowania zadań

Język polski. Arkusz zadań

Język polski. Odpowiedzi i propozycje oceniania zadań

W środę gimnazjalistów czeka egzamin próbny z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a dzień później - z języka obcego. Egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej - podobnie jak ten z wiedzy humanistycznej - został podzielony na dwa bloki: w pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii, a w drugim - z matematyki. Próbny egzamin z języka obcego przeprowadzany zaś będzie na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Wystandaryzowane arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Prace rozwiązane przez uczniów sprawdzą natomiast nauczyciele z ich szkół.

Dodatkowo po zakończeniu próbnych egzaminów w 82 losowo wybranych gimnazjach eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych wspólnie z nauczycielami przeanalizują prace uczniów. Będą też zbierać opinie gimnazjalistów i nauczycieli na temat stopnia trudności zadań. Dzięki przygotowanej w ten sposób diagnozie kompetencji gimnazjalistów będzie można dokonać ewentualnie korekty arkuszy egzaminacyjnych, a także szybko przygotować i udostępnić nauczycielom i rodzicom narzędzia do pracy z uczniami. Zadania opracowane przez ekspertów zostaną udostępnione w bazie narzędzi dydaktycznych Instytutu (www.bnd.ibe.edu.pl).

W obecnym roku szkolnym egzamin gimnazjalny przeprowadzony zostanie w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli wtedy do niego przystąpić, będą zdawać w drugim terminie, w dniach 3, 4 i 5 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jego wyniki z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Może się on ubiegać o przyjęcie do trzech takich szkół jednocześnie.