Jednorazowy dodatek do emerytur i rent poniżej 2 tys. zł dostaną emeryci i renciści przy waloryzacji świadczeń w 2016 roku. Tak zakłada ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Kwoty dodatków wynoszą od 50 do 400 zł. Pieniądze trafią do 6,5 mln świadczeniobiorców.

Ustawa dotyczy niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Standardowa waloryzacja w 2016 roku byłaby niska. Z tego względu ustawodawca zdecydował się na przyjęcie odrębnego od waloryzacji mechanizmu w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego - podkreśliła Kancelaria Prezydenta.

Kwoty dodatków są zróżnicowane w zależności od wysokości wypłacanych emerytur czy rent. 400 zł zostanie wypłacone osobom otrzymującym świadczenia do 900 zł, natomiast 300 zł należy się przy świadczeniu 900-1100 zł. Z kolei dodatek w wysokości 200 zł dostaną osoby, których wysokość emerytur waha się w granicach 1100-1500 zł. Najniższa stawka, 50 zł - będzie dodatkiem do świadczeń pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.

Pieniądze trafią do 6,5 mln świadczeniobiorców. Limit wydatków zabezpieczony na ten cel w budżecie to 1,41 mld zł.

Dodatek jest zwolniony od podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych.

Ustawa podpisana przez prezydenta wejdzie w życie 1 marca, co oznacza, ze dodatek będzie wypłacony z marcowymi świadczeniami.

(dp)