Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, iż "nie wyklucza zmiany konstytucji" w kontekście wprowadzenia sędziów pokoju. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie projektu regulacji wprowadzającej tę instytucję.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju i zmniejszenie obciążenia sądów powszechnych może być sposobem na zmniejszenie bolączek wymiaru sprawiedliwości: przewlekłości postępowań i braku zaufania obywateli - powiedział we wtorek prezydent RP Andrzej Duda.

Dziś odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu, który ma opracować projekt przepisów wprowadzających instytucję sędziego pokoju.

Jak podkreślił prezydent Duda, nie wyklucza w tej sprawie zmiany konstytucji.

To chcę zasygnalizować już na samym początku naszego spotkania i naszej debaty: nie wykluczam absolutnie zmiany konstytucji w tym kontekście, ale poddaje tę kwestię pod szeroką dyskusję i z wielkim zainteresowaniem wysłucham wszystkich stanowisk na ten temat - zadeklarował prezydent.

Gdybyśmy doszli w trakcie prac do wniosku, że dla właściwego sformułowania tej instytucji tak, żeby nie była ona jakąś kulejącą instytucją, tylko, żeby była instytucją prawidłowo funkcjonującą, żeby miała szanse dobrze rozwiązać te problemy, które wiemy wszyscy doskonale, że są problemami wymiaru sprawiedliwości, nie będę wahał się wyjść z propozycją, żebyśmy jednak się zdecydowali na przygotowanie projektu zmiany konstytucji i przekonać polski parlament do tego, aby tę zmianę zmiany w konstytucji przyjął - tłumaczył Duda.

Remedium na bolączki

Prezydent odwołał się do powodów, dla których instytucja sędziów pokoju miałaby zostać wprowadzona.

Wiemy, że dwoma największymi bolączkami wymiaru sprawiedliwości [...] są generalnie rzecz biorąc brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości - a przynajmniej brak zaufania w takim stopniu, jak byśmy tego oczekiwali - i opieszałość wymiaru sprawiedliwości, czyli przedłużające się w niemożliwy sposób skomplikowane postępowania, których obywatele bardzo często nie rozumieją - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył przy tym, że jedną z dróg ku temu, aby poczucie niesprawiedliwości zlikwidować, jest zmniejszenie kognicji sądów i przekazywanie części spraw, które dzisiaj prowadzą sądy powszechne, tym nowo powstającym - a więc, w jego nadziei, sądom pokoju.

Andrzej Duda wyraził przypuszczenie, że uproszczenie procedur dotyczących spraw przed sądami pokoju pozwoliłoby na "super uproszczone" postępowania. Sprawy byłyby tam rozpatrywane "nie tylko wnikliwie, ale przede wszystkim szybko".

Prezydent dodał, że spośród zmian wprowadzanych w ostatnich latach w wymiarze sprawiedliwości "jedne były bardziej trafne, drugie może mniej", ale "kto nic nie robi, ten nie przyniesie żadnego pożytecznego skutku".

Prace zespołu "są nie tylko potrzebne, ale są też elementem koniecznym [...] żeby funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości poprawić" - ocenił Duda.

Sąd „dla ludzi”

Sędziowie pokoju to jeden z głównych postulatów ugrupowania Kukiz'15.

Jak powiedział podczas pierwszego posiedzenia zespołu ds. tej instytucji, Paweł Kukiz - sędziowie pokoju: [...] to idea obywatelskiej kontroli nad trzecią władzą, która służyć ma przede wszystkim zbliżeniu wymiaru sprawiedliwości do ludzi, odformalizowaniu postępowań i ich przyspieszeniu.

Jak pan prezydent również wspominał, ten ostatni element jest tu niezmiernie istotny, szczególnie, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że to blokowanie sądów wielością spraw jest niestety z roku na rok coraz większe - zaznaczył lider Kukiz’15.

Polityk podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za powołanie zespołu; dziękował także ekspertom, którzy zgodzili się w nim pracować, w tym kierującemu pracami zespołu - prof. Piotrowi Kruszyńskiemu.

Przypomniał, że kilka lat temu na jego prośbę powstał zespół specjalistów, którzy opracowali "Białą Księgę" o sędziach pokoju. Jak mówił, dokument spotkał się wtedy z bardzo dobrym odbiorem ze strony środowisk prawniczych i obywatelskich, ale również różnych ugrupowań politycznych.

Wyraził nadzieję, że w związku z tym, iż już na tym etapie wiele opcji politycznych wyraża się pozytywnie o instytucji sędziów pokoju, to z ewentualną zmianą konstytucji "wielkiego problemu być nie powinno".

Kukiz zaapelował też, by zespół ustalił termin zakończenia prac nad projektem ws. sędziów pokoju.

Byśmy doprowadzili jeszcze, takie moje marzenie, do końca tego roku prace nad ostatecznym kształtem ustawy - zaznaczył.