O zmniejszenie liczby lekcji religii dla uczniów pierwszych klas szkół średnich do jednej w tygodniu wystąpił w liście do metropolity krakowskiego abpa Jędraszewskiego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Podkreślił, że chodzi tylko o tzw. podwójny rocznik i tylko o rok szkolny 2019/2020.

W związku z reformą edukacji we wrześniu do szkół średnich pójdą absolwenci klas ósmych i ostatni gimnazjaliści - w Krakowie to w sumie 13 tys. 350 uczniów (7,1 tys. absolwentów szkół podstawowych i 6 tys. 250 z gimnazjów). Obecnie w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych uczy się 9,3 tys. uczniów.

Według władz Krakowa zmniejszenie liczby lekcji religii z dwóch godzin tygodniowo do jednej pozwoli ograniczyć tłok w szkołach, ale jak napisał w liście prezydent Majchrowski taka decyzja miałaby charakter jednorazowy w związku z "absolutnie wyjątkową sytuacją całego rocznika uczniów".

"Wyrażając głębokie przekonanie, że zgoda Księdza Arcybiskupa przyczyniłaby się do poprawy warunków nauki krakowskich uczniów, jeszcze raz zapewniam, że miałaby ona charakter jednorazowej decyzji w związku z absolutnie wyjątkową sytuacją rocznika uczniów, którego ona dotyczy" - zaznaczył w liście Jacek Majchrowski.

Uchwała Rady Miasta


Prezydent przywołał w liście uchwałę kierunkową podjętą przez Radę Miasta Krakowa 27 marca, w której radni zobowiązali go do podjęcia wszelkich możliwych działań, by religia była pierwszą lub ostatnią lekcją w planie zajęć (w tej części uchwałę tę w trybie nadzoru unieważnił wojewoda) oraz by w tzw. podwójnym roczniku w klasach pierwszych była tylko jedna religia w tygodniu.

8 kwietnia krakowska kuria wydała komunikat, w którym napisano, m.in. że o zmniejszeniu wymiaru godzin religii w "szczególnie uzasadnionych przypadkach, indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły" może zdecydować jedynie biskup diecezjalny, a "takie sytuacje mogą mieć charakter wyjątkowy, nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę".

W tym samym komunikacie podkreślono, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym i po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów staje się dla wybierających przedmiotem obowiązkowym. Przywołany został także list pasterski abpa Jędraszewskiego na Wielki Post 2019 r, w którym napisał on, że szkolnej katechezy nie wolno "pojmować jako coś mało ważnego w porównaniu z innymi szkolnymi przedmiotami, jako coś, co możemy lekceważyć i z czego bez większych strat możemy się wycofać".

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej poinformowało we wtorek PAP, że "list Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego w tej sprawie nie dotarł do kurii metropolitalnej w Krakowie, a gdy dotrze, wydział katechetyczny krakowskiej kurii odniesie się do niego".