Najwcześniejszy możliwy termin przyjęcia przez Polskę euro to 2012-13 rok - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek. Zaznaczył, że warunki do podjęcia takiej decyzji będzie badał rząd.

Jeśli chodzi o warunek fiskalny, to deficyt poniżej 3 proc. PKB najprawdopodobniej – jak zapowiada rząd – osiągniemy w 2009 r. - zaznaczył Skrzypek.

Zgodnie z Traktatem z Maastricht, wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny docelowo wejść do unii walutowej. Formułę, która zezwala na samodzielny wybór waluty wynegocjowały tylko Wielka Brytania i Dania. Polska jest zobowiązana do wprowadzenia euro na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu Akcesyjnego.

Warto zaznaczyć, że przed zmianą złotego na euro Polska będzie musiała spełnić surowe kryteria ekonomiczne.