Rodzice podczas rekrutacji do żłobka lub przedszkola podadzą, czy dziecko przyjęło obowiązkowe szczepienia - pisze "Rzeczpospolita". Jak podaje gazeta, rodzic będzie musiał przedstawić oświadczenie lub zaświadczenie o tym, czy dziecko zostało poddane obowiązkowej iniekcji.

"W trakcie rekrutacji do przedszkola będzie wymagane zaświadczenie. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz prawa oświatowego, którego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Projekt ma poparcie rządu" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Zasady rekrutacji do publicznych żłobków i klubów dziecięcych są ustalane w statutach. Samorządy będą miały rok na uwzględnienie w nich, że podczas zapisów do placówki będzie brane pod uwagę to, czy dziecko jest zaszczepione. Dzięki nowelizacji prawa oświatowego zaszczepienie będzie kryterium ustawowym podczas rekrutacji do przedszkola" - pisze dziennik.

Według gazety, obecnie tylko niektóre gminy zdecydowały się na wprowadzenie takiego kryterium podczas rekrutacji do przedszkola czy żłobka.

"Rodzice skarżyli się do sądów administracyjnych, ale te z reguły przyznawały rację gminom - miały prawo zbierać informacje o szczepieniach i premiować dzieci, które je przyjęły. Nie powinny jednak wymagać od rodziców przedkładania zaświadczeń, bo lekarze nie mają podstaw, by je wydać" - zaznaczono.

"Od września 2017 roku gminy muszą zapewniać miejsce w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, jeśli rodzice chcą zapisać je do placówki. W publicznych przedszkolach nie zawsze starcza jednak miejsc. Zaszczepienie będzie więc mogło zaważyć na tym, czy dziecko dostanie się do wybranej przez rodzica placówki. Wymóg przedkładania informacji o szczepieniu nie będzie dotyczył sześciolatków objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, czyli zapisywanych do tzw. zerówki" - czytamy.