Jednorazowa abolicja dla wszystkich klubów piłkarskich w Polsce – oto decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do końca marca mogą ujawniać wszelkie nieprawidłowości w czasie przeszłych rozgrywek. Abolicja nie dotyczy osób fizycznych.

Kluby nie będą za to ukarane na przykład odebraniem punktów czy degradacją do niższej ligi. Nie sposób w nieskończoność zajmować się sprawami z przeszłości. Jednak jeśli jakiś klub nie zgłosi działań niezgodnych z prawem, a organa ścigania to udowodnią, zostanie ukarany z całą surowością - mówi przewodniczący Komisji Etyki PZPN Jan Tomaszewski.

Powołany też zostanie specjalny zespół, który zajmie się przygotowaniem nowego statutu związku. W jego skład wejdą przedstawiciele klubów pierwszej i drugiej ligi, środowiska sędziowskiego i trenerskiego, okręgowych związków piłki nożnej, Ministerstwa Sportu, PKOl, mediów i niezależni prawnicy.

Delegaci przegłosowali także przyjęcie Piłkarskiego Kodeksu Etycznego. Komisja doszła do wniosku, że niezależnie od działań doraźnych w sprawach korupcyjnych, polskiemu piłkarstwu potrzebne jest przypomnienie pewnych zasad. Wrogowie czystego futbolu powinni zostać poza stadionami, aby nie przeszkadzać prawdziwym kibicom - powiedział Józef Lipiec, który m.in. pracował nad kodeksem.

Posłuchaj także relacji reportera RMF Pawła Sikory: