1995, czyli prawie dwa tysiące psów pracuje w służbach mundurowych i ratowniczych w całej Polsce. To wniosek z najnowszego raportu "Pies na służbie" przygotowanego przez jednostki ochotniczego pogotowia ratunkowego. Połowa psów-ratowników pracuje w policji. Co dziesiąty - w straży pożarnej oraz pogotowiu ratunkowym - tatrzańskim i wodnym. "Dzień psa-ratownika wygląda jak dzień ratownika człowieka. Pies pracuje krócej niż 8 godzin, musi mieć przerwy, nie może skupić się tak długo, po prostu w pewnym momencie odwraca się i idzie spać. Kodeks pracy ich nie obowiązuje" - podkreśla Paweł Błasiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ludzie i zwierzęta tworzą razem Zespoły Ratownicze, których roli nie sposób przecenić. Pies towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Psy nas bronią, ratują i bawią. Mimo postępu cywilizacyjno-technologicznego, ciągle nic nie jest w stanie ich zastąpić - mówi Michał Szalc, sędzia i instruktor szkolenia psów, przewodnik psa ratowniczego.

1995 psów pracuje w polskich służbach mundurowych i ratowniczych. Do tych pierwszych zaliczamy Policję, Straż Graniczną (SG), Krajową Administrację Skarbową (KAS), Służbę Więzienną (SW), Straż Ochrony Kolei (SOK), Siły Zbrojne (SZ) oraz Żandarmerię Wojskową (ŻW). Psy wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracującym funkcjonariuszom (psy patrolowe), wspomagania ich podczas przeprowadzania kontroli (psy o specjalizacji osmologicznej) oraz podczas poszukiwań zaginionych osób (psy tropiące). 

Druga grupa, to psy związane ze służbami ratowniczymi. Jest ich zdecydowanie mniej, niż tych związanych ze służbami mundurowymi, bo 184. Są wśród nich psy terenowe wykorzystywane do poszukiwań w terenie otwartym, psy gruzowiskowe przeszkolone do pracy na różnych podłożach, nawet pod ziemią. Psy lawinowe do poszukiwań ludzi pod śniegiem i psy o specjalizacji ratownictwa wodnego. Najwięcej zwierząt jest w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - aż 72. 60 psów ma Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR). Państwowa Straż Pożarna (PSP) ma 26 wyszkolonych psów, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) 20 psów. 6 psów o specjalizacji lawinowej pracuje w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (TOPR).

Dominującą rasą wśród psów na służbie są owczarki niemieckie, które stanowią ponad połowę wszystkich zwierząt. Innymi popularnymi rasami są owczarki belgijskie, labrador retrievery, golden retrievery oraz owczarki holenderskie. 

Psy lawinowe pracują w bardzo trudnych warunkach, często w głębokich śniegach, więc trzeba im zapewnić odpowiedni odpoczynek po pracy i nie przeciążać w trakcie treningów. Chcemy, aby pracowały z nami około 10 lat, dlatego musimy dbać o ich formę i kondycję - mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR, opiekun psa lawinowego. Pies odchodzący na emeryturę zostaje oczywiście w domu przewodnika. Od pierwszych swoich dni, czyli w wieku około 8 tygodni do końca jest z jedną osobą, z przewodnikiem, który go prowadzi. TOPR zapewnia temu psu karmę, weterynarza, a przewodnik zapewnia mu miłość, opiekę i dobre życie - dodaje. Raport przygotowano na zlecenie Royal Canin. 

 (j.)