Kolejne niewybuchy i szkielety niemieckich żołnierzy zostały odnalezione na placu budowy drogi ekspresowej S3 między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Prace zostały przerwane.

Na miejsce jadą biegli z Zakładu Medycyny Sądowej. Najpierw teren rozminują saperzy, potem szczątki niemieckich żołnierzy zostaną poddane badaniom.