210 milionów złotych z funduszy Unii Europejskiej trafi w tym roku do oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych - ogłosiła minister edukacji Krystyna Szumilas. Pieniądze mają zostać przeznaczone na dostosowanie ich do potrzeb najmłodszych dzieci.

Z unijnych funduszy będą mogły skorzystać przede wszystkim gminy wiejskie, w których maluchy z braku normalnych przedszkoli muszą chodzić do kompletnie nieprzystosowanych oddziałów przy szkołach. Ministerstwo edukacji obliczyło, że w całej Polsce jest prawie 1500 takich placówek.

Dofinansowanie ma ruszyć od 1 lipca tego roku. Będzie rozliczane ryczałtem i występujące o nie gminy nie będą musiały wnosić wkładu własnego. Szkoły, przy których funkcjonują oddziały przedszkolne, będą mogły przeznaczyć pieniądze z UE m.in. na remonty sal i łazienek, budowę kuchni, placów zabaw czy zakup wyposażenia multimedialnego.

Cała kwota pieniędzy, która w unijnym budżecie 2007-2013 jest przeznaczana na przedszkola, wzrasta (dzięki pieniądzom na modernizację oddziałów przedszkolnych - przyp. red.) z 1,5 do 1,7 miliardów złotych - poinformowała Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która wystąpiła z szefową resortu edukacji na wspólnej konferencji prasowej. Podkreśliła, że w Polsce do tej pory na wsparcie edukacji przedszkolnej wykorzystano 1,2 miliarda złotych, czyli prawie 3/4 środków z dostępnej puli.

W tym roku planowane jest wydanie dodatkowych 100 milionów w 7 województwach. Pieniądze maja być wydane na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących przedszkoli. Według szacunków, dzięki unijnej pomocy powstało ponad 3500 takich placówek.

Dzięki unijnemu wsparciu liczba dzieci które chodzą w Polsce do przedszkoli jest jedną z najwyższych w Europie. Przypomnę, że pięć lat temu co szóste dziecko uczęszczało do przedszkola. W tej chwili jest to co drugie dziecko - podsumowała Bieńkowska.

(MN)