Polska wciąż uchodzi w Europie za "dziecko specjalnej troski", kraj źle przygotowany do członkostwa w Unii Europejskiej, krnąbrny i arogancki w dochodzeniu swoich racji. Takie opinie odnotował Instytut Spraw Publicznych, który pytał o Polskę mieszkańców siedmiu krajów UE.

Polska jawi się Europejczykom przede wszystkim jako kraj nieznany. Jego obraz jest rozmyty, niejasny i ambiwalentny – aż połowa badanych nie posiadała o Polsce żadnej wyrobionej opinii.

Według badań Polska jest krajem dzielnym, ale wiecznie cierpiącym, średnio tolerancyjnym i silnie proamerykańskim. Wśród Europejczyków dominuje przekonanie, że w Polsce olbrzymią rolę odgrywa Kościół, a Polacy są skorumpowani. Zdaniem mieszkańca UE jesteśmy mili i sympatyczni, ale żyjemy w zapóźnionym i zacofanym kraju.

Wizerunek Polaka i Polski miał być poprawiony i wzmocniony - obiecywali to urzędnicy odpowiedzialni za negocjacje z Unią Europejską - czyżby żadnych efektów nie dała ta "wytężona praca? O tym w relacji reporterki RMF, Barbary Górskiej:

foto RMF

06:15