Polska 2050 Szymona Hołowni ma większe szanse na sukces niż Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Co ciekawe, niemal 30 proc. badanych nie wierzy w sukces żadnego z tych ruchów.

29,6 proc. badanych uznało, że Polska 2050  Szymona Hołowni ma większe szanse na sukces. Na tworzoną przez Rafała Trzaskowskiego Nową Solidarność postawiło 18,9 proc. respondentów. 22,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie, a 29,3 proc. jest zdania, że żaden z tych dwóch ruchów nie odniesie sukcesu.

Ugrupowanie Szymona Hołowni za lepiej rokujące uważa co trzecia osoba między 35 a 49 rokiem życia i zbliżony odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie. Częściej niż pozostali ugrupowanie Polska 2050 za posiadające większą szansę na sukces uważają osoby zarabiające w granicach 3001 - 5000 zł - tak wyniki badania dla rp.pl komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.


Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.09-16.09.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.