Od dziś wzrasta wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Kwota zasiłku pielęgnacyjny nie zmieniała się od 12 lat. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi teraz 184,42 zł czyli o 31,42 zł więcej.

Od dziś wzrasta wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Kwota zasiłku pielęgnacyjny nie zmieniała się od 12 lat.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi teraz 184,42 zł czyli o 31,42 zł więcej.
Wzrasta wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej /Monika Kamińska /RMF24

Ostatni raz podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce w 2006 r. Sprawa dotyczy 912 tys. osób niepełnosprawnych. Od dziś świadczenie ma wynieść 184,42 zł czyli o 31,42 zł więcej. Jest to pierwszy etap podwyżki. W drugim - od 1 listopada 2019 r. - świadczenie ma wzrosnąć do 215,84 zł.

Od dziś o 100 zł rośnie także kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, która wyniesie 620 zł. Także o 100 zł wzrośnie zasiłek dla opiekuna i również wyniesie 620 zł. W przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) podwyższone kwoty pobierze około 70 tys. osób.

Kryteria dochodowe nie ulegają zmianie. Ogólne wynosi 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje w obecnie obowiązującej wysokości i wynosi 1922 zł.

Kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokość świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego) - są weryfikowane co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Według rządowych wyliczeń łączne koszty podwyższenia zasiłków pielęgnacyjnego, specjalnego opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą od listopada do grudnia br. 77,8 mln zł, w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

(mch)