Planowane zmniejszenie w 2019 roku finansowanie programu "Rodzina 500 plus" wynika m.in. z lepszej sytuacji rodzin, mniej osób ubiega się o świadczenie - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz

Wiceminister odpowiadał na pytania posłów zadane podczas pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej na 2019 roku.

Michałkiewicz zwrócił uwagę, że planowane zmniejszenie kwoty na program "500 plus" w 2019 roku wynika m.in. ze zmiany sytuacji rodzin. Przede wszystkim wzrost wynagrodzeń powoduje, że mniej rodzin ubiega się o "500 plus", mamy także wyraźny spadek bezrobocia, więc faktycznie osób, które nie pracują, i których sytuacja była trudniejsza, jest coraz mniej - powiedział.

W 2018 roku na program przeznaczono około 24,5 mld zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel prawie 22 mld zł. W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Michałkiewicz zaznaczył, że w 2019 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, przewidziana jest rezerwa na świadczenia wychowawcze. Oczywiście gdyby były potrzebne większe środki, to jest możliwość wystąpienia do ministra finansów i uruchomienia środków z rezerwy budżetowej - dodał.

Zapewniał, że w budżecie na 2019 roku zabezpieczone są pieniądze na podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego do 1583 zł. Zabezpieczone są środki na podwyżkę o 100 zł specjalnego zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zabezpieczone są kwoty znowu o 100 zł na zasiłki dla opiekuna - powiedział wiceminister. Zaznaczył, że w przyszłorocznym budżecie są również przewidziane pieniądze na realizację programu "Za życiem" - 633 mln zł.

(az)