Ponad 3 tysiące uczestnicy w Europejskim Kongresie Lekarzy Rodzinnych. W pierwszym dniu konferencji lekarze analizowali priorytety zdrowotne polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, w szczególności profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych.

Szczególnym problemem w Unii Europejskiej są obecnie przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym przede wszystkim astma, której leczenie kosztuje w Europie ponad 100 mld euro rocznie.

Liczba chorych, szczególnie wśród dzieci i mieszkańców dużych miast stale rośnie, a możliwości zapobiegania epidemii są uzależnione od wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia choroby.

Najbliżej pacjentów jest lekarz rodzinny, którego rolę w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego uznano za kluczową dla prewencji astmy.

Ponieważ astma i choroby alergiczne mają bardzo wiele czynników wpływających na rozwój choroby, metody zapobiegania im wymagają działań nie tylko w obszarze medycznym, ale także socjalnym, społecznym i środowiskowym - podkreślali eksperci uczestniczący w Europejskim Kongresie Lekarzy Rodzinnych w Warszawie.

Zapobiegać zamiast leczyć

W czasie polskiej Prezydencji istotne będzie wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania, w jaki sposób można zmienić orientację systemu opieki zdrowotnej z modelu leczenia w kierunku zapobiegania chorobom.

Zadaniem lekarzy rodzinnych, powinno być nie tylko zlecanie badań I leków, ale motywowanie do zmian w stylu życia, uczenie umiejętności niezbędnych do kontroli objawów i przebiegu choroby. Wymaga to jednak zmian w modelu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej.

Prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwrócił uwagę na fakt, iż zdrowie dzieci wpływa znacząco na stan zdrowia osób dorosłych i długość życia.

Badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce wskazują, ze nawet co piąte dziecko w wieku szkolnym ma objawy astmy. Jedynie grupa blisko 20 tys. lekarzy rodzinnych, jako najbardziej dostępne ogniwo systemu ochrony zdrowia może skutecznie zapobiegać i prowadzić leczenie tak licznej grupy podopiecznych.

Chorują coraz młodsi

Kolejna grupa problemów, które są bardzo rozpowszechnione w społeczeństwie, to zaburzenia zdrowia psychicznego. Nerwice, lęki, depresja i schizofrenia dotykają coraz częściej osoby młode, aktywne zawodowo. Ich aspiracje zderzają się z rzeczywistością skutkując przepracowaniem, niepokojem, niestabilnością zatrudnienia czy rozpadami związków.

Zadaniem lekarzy rodzinnych, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinno być wstępne diagnozowanie i wspieranie pacjentów z takimi problemami. Niestety, aby wypełnić to zadanie również należy zmienić model finansowania opieki podstawowej.