"Nie wyobrażam sobie, żeby restrukturyzować dług wtedy, kiedy każdego następnego miesiąca będzie od nowa przyrastał. Obligacje można emitować w nieskończoność" - mówi w rozmowie z reporterem RMF RM Mariuszem Piekarskim Piotr Pobrotyn, szef ministerialnego zespołu, który nadzoruje restrukturyzację CZD.

Mariusz Piekarski: CZD chce wyemitować obligacje i w ten sposób pozyskać 100 milionów, to jest dobry pomysł pana zdaniem?
 
Piotr Pobrotyn: Dobry pomysł przede wszystkim to zbilansować działalność bieżącą CZD. Ja sobie nie wyobrażam, żeby restrukturyzować dług wtedy, kiedy każdego następnego miesiąca ten dług będzie od nowa przyrastał, no bo musielibyśmy najpierw 100, potem 200 - i w nieskończoność można by emitować obligacje.

Najpierw zlikwidujmy, ograniczmy koszty i potem dopiero myślmy o pozyskaniu gotówki?

Jak będą zdrowe finanse, będzie uzdrowione CZD, czyli - zbilansujemy działalność, przychody będą wystarczały na koszty, które generuje ten szpital. Wtedy należy myśleć, jak szybko zrestrukturyzować dług i wtedy obligacje jak najbardziej należy brać pod uwagę,  jako jeden z instrumentów restrukturyzacji finansowej.

Ale samego pomysłu obligacji pan nie odrzuca?

Oczywiście, że nie, bo potem należy tak naprawdę dokonać rewizji, zastanowić się jak restrukturyzować dług czy to będą fundusze restrukturyzacyjne czy to będzie kredyt długoterminowy czy to będzie emisja obligacji czy inne instrumenty sekuratyzacyjne, zmieniające dług krótkoterminowy na dług długoterminowy, tych możliwości jest bardzo wiele, obligacje to jedna z nich.

A pana zdaniem dzisiaj znaleźliby się chętni na kupno obligacji CZD?

Ja osobiście jestem przeciwnikiem wypuszczania dzisiaj obligacji, przed zrestrukturyzowaniem działalności bieżącej, bo jeżeli nie ma gwarancji, że szpital będzie bilansował się na działalności to jak ma spłacić potem obligacje, jeżeli będzie generował dodatkowe długi cały czas to nie będzie go stać na to, żeby pokrywać i spłacać obligacje.

Tylko pomysł dyrektora CZD jak rozumiem, jest taki żeby wyemitować obligacje, które będą niżej oprocentowane niż dzisiejszy dwustumilionowy dług, może lepiej z rynku, z giełdy ściągnąć 100 milionów na niższy procent, spłacić teraz ten kredyt, który jest wyżej oprocentowany.

Panie redaktorze pan mnie i pacjentów namawia do tego żeby pieniądze które będą z obligacji były przekazane na pokrywanie długu generowanego a nie na restrukturyzację tego długu i na poprawę jakości leczenia, moim zdaniem to przedwczesna decyzja, jeżeli ona by miała się dzisiaj urzeczywistnić.

A zespół znalazł już takie miejsca w CZD, gdzie można oszczędzić , gdzie można koszty ograniczyć co najmniej?

Mamy materiały od dwóch dni tak naprawdę, analizujemy je, są na pewno takie obszary, gdzie można zoptymalizować koszty.

Co to jest?

Nie chciałbym dzisiaj mówić szczegółowo, analizujemy w tej chwili laboratorium czyli koszty diagnostyki laboratoryjnej w CZD.

Pan mówi np. laboratorium. Wyprowadzenie badań na zewnątrz to jest jedno z rozwiązań?

Na razie analizujemy per saldo koszty diagnostyki laboratoryjnej dla całego CZD?

Są za wysokie?

Mamy wątpliwości, jeszcze nie możemy jednoznacznie stwierdzić, ten obszar w tej chwili jest przedmiotem szczegółowej analizy, myślę, że w poniedziałek, we wtorek będziemy wiedzieli o wiele więcej, tak obszar po obszarze będziemy analizowali i odpowiadali sobie wspólnie na pytanie  z panem dyrektorem: optymalnie generowane koszty czy być może powinny nastąpić zmiany, aby przeznaczać pieniądze na leczenie chorych a nie np. na rozbudowaną część infrastruktury czy administracji, czy zaplecza technicznego, te rzeczy też będziemy analizowali.

O ile pana zdaniem trzeba ograniczyć koszty CZD żeby ten szpital miał szansę wyjść na prostą?

Bilans musi się poprawić o ok. 40 milionów per saldo, to nie jest tajemnicą, przecież dla nikogo to nie oznacza tylko i wyłącznie optymalizacji kosztów, to oznacza, że ruch na części przychodowej na części kosztowej musi być.

Gdzie ten ruch na części przychodowej zrobić? Kontrakt z NFZ jest taki, jaki jest.

Myślę, ze bardzo prosto, identyfikacja jasna, w oparciu o środki powstawania kosztów i miejsca powstawania kosztów części naukowej czyli przychód na naukę i koszty na naukę, przychód na medycynę i koszty na medycynę, jeżeli zidentyfikujemy te dwa miejsca będziemy wiedzieli, co pokrywa koszty czy nauka pokrywa koszty nauki czy leczenie pokrywa koszty leczenia, jak przekonamy się, że koszty są optymalne, wtedy będą rekomendacje, dotyczące z naszej strony katalogu, jeżeli działają usługi medyczne taką pracę trzeba wykonać  i te prace analityczne w tej chwili trwają.