Są już pierwsze propozycje ustawowe związane z aferą Amber Gold. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracuje nad bardzo daleko idącą nowelizacją ustawy antymonopolowej - dowiedział się tego reporter RMF FM Krzysztof Berenda. Dzięki niej UOKIK ma dostać nowe uprawnienia oraz skuteczniej ścigać oszustów i naciągaczy.

W ramach nowelizacji ustawy antymonopolowej mają zajść dwie poważne zmiany. Pierwsza dotyczy kar nakładanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mają one mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Teraz, gdy UOKIK nakłada na kogoś kary za stosowanie nieuczciwych zapisów w umowach, albo naciąganie klientów, to ukarana instytucja może się odwołać, a rozprawy w sądach trwają latami. Po zmianach nieuczciwa firma będzie musiała od razu zapłacić karę i wycofać się z nielegalnego działania, zakazanych klauzul i dopiero potem będzie mogła się odwoływać w nieskończoność. Nowe regulacje będą dotyczyły parabanków - zwłaszcza tych, które pożyczają pieniądze na bardzo wysoki procent, często omijając ustawę antylichwiarską.

Druga zmiana w prawie, którą proponuje UOKIK, to nowa lista ostrzeżeń publicznych. Urząd, tak samo jak Komisja Nadzoru Finansowego, chce stworzyć ogólnodostępną listę firm, wobec których prowadzone są postępowania. Dzięki temu każdy będzie mógł zobaczyć, które przedsiębiorstwa omijać z daleka.